O projektu

Radonová stezka je naučná stezka, která vás provede několika stanovišti, díky kterým získáte ucelené informace o radioaktivitě. Dozvíte se, jak je to s radioaktivitou v přírodě, jak se měří i jak se proti ní účinně chránit. Provedeme vás historií jejího objevování a seznámíme vás s významnými osobnostmi, které se na poznání radioaktivity podíleli.

Radonová stezka - maskot

Radonová stezka vznikla za podpory:

SÚJB - logo

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti nešíření jaderných, chemických a biologických zbraní. Je zodpovědný za zpracování a aktualizaci Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území ČR.

MPO - logo

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu se v rámci Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu podílí na informování a vzdělávání veřejnosti a na vývoji metod a technologií pro snižování tohoto ozáření. MPO finančně podpořilo realizaci Radonové stezky.

Jáchymov - znak

Město Jáchymov – lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel ležící v hlubokém údolí Krušných hor v okrese Karlovy Vary. Má významnou těžařskou tradici a pohnutou historii plnou zestupů i pádů úzce spojenou s těžbou stříbra, drahých kovů, minerálů, a především uranu.

SURO - logo

SÚRO – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. je vědeckou institucí zabývající se výzkumem v oblasti ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením.

Lázně Jáchymov - logo

Lázně Jáchymov byly založeny v roce 1906 jako první radonové lázně světa, které jsou díky vysoké koncentraci radonu v léčivém zdroji jedinými svého druhu v Evropě. V roce 1992 byla založena akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov. Lázně Jáchymov nabízí medicínské pojetí lázeňské péče a také vynikající úroveň stravovacích a ubytovacích služeb. Každoročně je navštíví více než 20 000 lázeňských hostů.

Muzeum Karlovy Vary - logo

Muzeum Karlovy Vary, místní expozice Královská mincovna, místo, kde se zvídaví dozví ještě více. Neváhejte s návštěvou, muzeum jehned za rohem.