O projektu

Radonová stezka je naučná stezka, která vás provede několika stanovišti, díky kterým získáte ucelené informace o radioaktivitě. Dozvíte se, jak je to s radioaktivitou v přírodě, jak se měří i jak se proti ní účinně chránit. Provedeme vás historií jejího objevování a seznámíme vás s významnými osobnostmi, které se na poznání radioaktivity podíleli. Radonová stezka vznikla za podpory: SÚJB – Státní […]

O projektu

Požádejte o bezplatné měření radonu

Radon – Rn222 je radioaktivní plyn, neviditelný, bez zápachu, v místnostech se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Potřebuji změřit radon
Dům
Záření Záření Záření Záření
Radioaktivita