Osobnosti

Poznejte významné osobnosti, které se na objevení a poznání radioaktivity podíleli.
Na každém stanovišti vám jednoho významného vědce/vědkyni představíme.

Václav Dolejšek

Václav Dolejšek

1895 1945

V metrologii záření spolupracoval s lékaři. Neuspěl ve snaze objevit chybějící chemický prvek č. 75 rhenium, přestože spolu s Heyrovským publikoval článek o jeho nálezu.

Niels Bohr

Niels Bohr

1885 1962

Niels Bohr byl dánský myslitel, filantrop a vědec působící v oblasti atomové a jaderné fyziky. Nobelova cena za fyziku za výzkum struktury atomů a jejich záření mu byla udělena v roce 1922.

Marie Curie Skłodowska

Marie Curie Skłodowska

1867 1934

Marie Curie Skłodowska je nositelkou dvou Nobelových cen, za fyziku a za chemii, objevitelka prvku radium v jáchymovském smolinci.

Louis Harold Gray

Louis Harold Gray

1905 1965

Anglický fyzik, studoval účinky záření na biologické systémy, vynalezl radiobiologické pole. Louis Harold Gray definoval jednotku dávky záření, která nese jeho jméno, gray.

Friedrich Ernst Dorn

Friedrich Ernst Dorn

1848 1916

Friedrich Ernst Dorn objevil při zkoumání prvku radia nový plynný radioaktivní prvek – radon.

Arthur H. Compton

Arthur H. Compton

1892 1962

Celým jménem Arthur Holly Compton – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny, studoval rentgenové a gama- -záření, objevil změnu vlnové délky záření při rozptylu (Comptonův jev), realizoval ohyb rtg paprsku

Antoine Henri  Becquerel

Antoine Henri Becquerel

1852 1908

Antoine Henri Becquerel je nositelem Nobelovy ceny za fyziku v roce 1903 za objev přirozené radioaktivity.

František Běhounek

František Běhounek

1898 Praha 1973 Karlovy Vary

Český fyzik, radiolog, akademik, profesor a spisovatel. Po Františku Běhounkovi je pojmenován nejmohutnější pramen radonové vody v dole Svornost.

Albert Einstein

Albert Einstein

1879 Ulm 1955 Princeton

byl teoretický fyzik. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. V době, kdy byla Marie Curie- -Skłodowská jako cizinka a židovka ve Francii ve veřejné nepřízni, ji podpořil povzbuzujícím dopisem. V roce 1911 se Einstein stal řádným profesorem na pražské německé univerzitě – přicestoval 3. dubna a zůstal tři semestry. V Praze bydlel od 1. září 1911.