01Radonová stezka (START)

Město Jáchymov se sice nachází na území se středním radonovým rizikem, ale situaci výrazně zhoršuje poddolování území a užití materiálu z hald při výstavbě domů. Jeho historie je kvůli těžbě stříbra a později rádia a uranu neodmyslitelně spojena s přírodním zářením.

Albert Einstein

Albert Einstein

1879 Ulm 1955 Princeton

byl teoretický fyzik. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. V době, kdy byla Marie Curie- -Skłodowská jako cizinka a židovka ve Francii ve veřejné nepřízni, ji podpořil povzbuzujícím dopisem. V roce 1911 se Einstein stal řádným profesorem na pražské německé univerzitě – přicestoval 3. dubna a zůstal tři semestry. V Praze bydlel od 1. září 1911.

Přejeme vám příjemnou procházku po Radonové stezce

Věříme, že vás informace o přírodní radioaktivitě a radonu zaujmou a obohatí.

Neváhejte a využijte možnost požádat o bezplatné měření radonu ve vašem domě nebo bytě prostřednictvím uvedených webových stránek a ověřte si úroveň radonu v prostředí, ve kterém žijete.

Pokud vás uvedené téma zajímá podrobněji, můžete nás oslovit i prostřednictvím e-mailu
radon@sujb.cz.