06Měření radonu v praxi

Zjištění radonového indexu pozemku se provádí vždy před výstavbou nového objektu, aby mohla být podle zjištěných hodnot navržena patřičná ochrana stavby proti radonu.

Měření v půdě = stanovení radonového indexu pozemku

Měření radonu

Stanovení radonového indexu musí být prováděno přímo na pozemku stanovenými postupy, které jsou založeny na následujících krocích:

  • změření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu odebraném na minimálně 15 místech pozemku v hloubce 80 cm pod povrchem
  • stanovení plynopropustnosti základových půd
  • výsledkem je nízký, střední nebo vysoký radonový index pozemku

Měření radonu v půdě

Měření v interiéru

Integrální

Provádí se detektory umístěnými uvnitř místností po dobu minimálně jednoho týdne, maximálně jednoho roku. Výsledkem je průměrná hodnota objemové aktivity radonu za dobu expozice (týden až rok), tj. jedno číslo. Toto číslo lze porovnat s hodnotou referenční úrovně uvedené v české legislativě (300 Bq/m3).

Jednorázové

Provádí se, pokud potřebujeme znát množství radonu v místech podezřelých jako přísunové cesty radonu do objektu, např. z trhlin v podlaze, z topných kanálů, zpod zateplovacího pláště apod.

Měření v interiéru
Stopový detektor RamaRn

Kontinuální (průběžné)

Provádí se kontinuálními monitory a ukazuje změny objemové aktivity radonu v čase. Pomáhá zhodnotit denní režim objektu, rychlost přísunu radonu do objektu a větrací návyky uživatelů. Umožňuje zjistit objemovou aktivitu radonu v době pobytu uživatelů (např. na pracovišti nebo ve škole). Viz dva grafy dole.

Louis Harold Gray

Louis Harold Gray

1905 1965

Anglický fyzik, studoval účinky záření na biologické systémy, vynalezl radiobiologické pole. Louis Harold Gray definoval jednotku dávky záření, která nese jeho jméno, gray.

Měření Radonu v praxi

Sezónní variace radonu

Sezonní variace radonu

Objemová aktivita radonu (OAR) v objektu se v průběhu roku mění.

V zimě je vyšší nejen z důvodu nižší ventilace, ale také kvůli rozdílu teplot mezi vzduchem v domě a pod ním.

Tento rozdíl způsobuje „nasávání“ zemního vzduchu s radonem dovnitř do domu.

Několikadenní měřeníradonu

Průběžné několikadenní měření po dobu užívání domu

Graf přehledně zobrazuje vliv užívání domu na koncentraci radonu v ovzduší
(vliv ventilace).