04Zdroje radonu

Česká republika patří v celosvětovém srovnání díky svému specifickému geologickému podloží k zemím s vyšší mírou ozáření z radonu. Podloží je obecně nejvýznamnějším zdrojem radonu. Druhým zdrojem v pořadí je podzemní voda a posledním zdrojem může být stavební materiál.

Zdroje, které způsobují zvýšenou
koncentraci radonu v domě

Zdroje radonu v domě
Zdroje radonu v domě
Zdroje radonu v domě
Zdroje radonu v domě

Geologické podloží

Radon do budovy proniká zejména netěsnostmi ve zdech a podlahách, které jsou v kontaktu s podložím. Nejčastěji se jedná o prostupy inženýrských sítí, popraskaný beton či dlažbu, netěsné prkenné podlahy či neutěsněné sanitární prostupy.

Aktivní nasávání radonu z podloží do budovy způsobené komínovým
efektem hraje v přísunu radonu zpravidla největší roli. Toto nasávání vzrůstá tehdy, zvětšuje-li se rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou, čímž roste podtlak v budově.

Proto lze pozorovat zpravidla největší přísun radonu do budovy v noci a v ranních hodinách, a tím i víceméně pravidelné přirozené kolísání koncentrace radonu během dne a noci. Ze stejných důvodů
je v průměru větší přísun radonu v zimním období než v letním.

Voda

Radon obsažený ve vodě se uvolňuje například při sprchování, vaření nebo mytí (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření a praní téměř 100 %).

Pití vody s radonem (ingesce) je z hlediska ozáření méně významné než jeho vdechování (inhalace). Voda z veřejných zdrojů je v České republice od roku 1991 systematicky kontrolována. Radon z vody lze odstranit vhodným opatřením, například čeřenímprovzdušňováním.

Radonová voda - lázně Jáchymov

Stavební materiál

Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium 226Ra, prvek, ze kterého vzniká radon 222Rn, který se uvolňuje do interiéru.

Kromě uvolňování radonu mohou být stavební materiály zdrojem zevního ozáření gama, vznikajícího ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů. Stavební materiály jsou v České republice od roku 1991 rovněž systematicky kontrolovány.

V Jáchymově se při stavbě domů používala radioaktivní haldovina a úpravárenský odpad.

Arthur H. Compton

Arthur H. Compton

1892 1962

Celým jménem Arthur Holly Compton – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny, studoval rentgenové a gama- -záření, objevil změnu vlnové délky záření při rozptylu (Comptonův jev), realizoval ohyb rtg paprsku

Věděli jste, že?

Geologická mapa Jáchymova

Radonová mapa

Geologická mapa ukazuje, jaké horniny jsou na zmapovaném území, jaké je jejich stáří i jak jsou tektonicky porušeny. Analýza geologického složení a radiometrické měření vedlo k vytvoření tzv. radonových map.

Domy START

Neblaze proslulé jsou domy START, k jejichž stavbě byly použity škvárobetonové panely se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů.Dům START