10Historie

Když r. 1864 horníci prohlubovali jámu Svornost na 14. patro, v hloubce 530 metrů vytryskl silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov jako město lázeňské.

Historie lázní Jáchymov

Lázeňství

O lázeňství zde hovoříme počínaje rokem
1905. Začínalo skromně privátními lázničkami. Záhy se ujímá hlavní úlohy stát.

V roce 1911 byla otevřena první lázeňská budova, do které je léčivá voda svedena ze Štěpova pramenu na patře Daniel dolu Werner (Rovnost) 4350 m dlouhým potrubím, které bylo uvedeno do provozu v roce 1908.

Velmi dobře hodnocené léčebné účinky ze strany návštěvníků lázní vedly k rozhodnutí postavit lázeňský hotel
Radium Kurhaus – dnešní Radium Palace, který byl otevřen v roce
1912 a náležel k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa v té době nabídnout.

Proto se v něm léčily především významné osobnosti politického, průmyslového a kulturního života.

HistorieOd roku 1924 se začal využívat pramen naražený již v roce 1864 na dně šachty Svornost. Tento pramen, pojmenovaný
Curie, zajistil velký rozkvět lázní. Přibývaly i další lázeňské domy a soukromé penziony, které umožnily, aby ve třicátých letech navštívilo lázně na devět tisíc hostů ročně. Jáchymovské radonové lázně se v té době těšily světové proslulosti.

Období po druhé světové válce bylo negativně ovlivněno prudkým rozšířením těžby uranu, která poznamenala pověst i vzhled města a proslulost lázní vzala zasvé. Změnu k lepšímu přineslo teprve ukončení těžby uranu počátkem šedesátých let.

Město i lázně se znovu otevírají veřejnosti i světu. Do popředí se dostává znovu lázeňství. Roku 1975 zahajuje provoz moderní lázeňské sanatorium akademika Běhounka a po dalších sedmnácti letech je otevřen lázeňský ústav Curie.

Současná akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov vznikla počátkem devadesátých let. Kromě lázeňských hotelů provozuje i důl Svornost, ze kterého čerpá radonovou vodu pro své balneoprovozy.

Georg Bauer Agricola

Georg Bauer Agricola

Horník

Královská mincovna

Georg Bauer Agricola

Je dobře známý pro své průkopnické dílo De Re Metallice Libri XII, které vyšlo v roce 1556, rok po jeho smrti.

Tato práce o 12 kapitolách je obsáhlou a systematickou studií, klasifikací a metodickou příručkou o všech dostupných faktografických a praktických aspektech, které se týkají hornictví a hutnictví zkoumaných v přirozeném prostředí přímým pozorováním. Bezkonkurenční ve své komplexnosti a přesnosti sloužil jako standardní referenční dílo po dvě století.

Jen pro zajímavost:
latinizované jméno Agricola je odkazem na jeho německé jméno Bauer = sedlák. Shodou okolností i jeho křestní jménoGeorg znamená rolník, tentokrát ovšem v řečtině.

Jáchymovský smolinec

Jáchymovský smolinec – uranit

Proslulá uranová ruda, ze které Marie Curie SkŁodovská pracně vydobyla radium, vysoce raidoaktivní prvek, zdroj radonu.

Marie Curie Skłodowska

Marie Curie Skłodowska

1867 1934

Marie Curie Skłodowska je nositelkou dvou Nobelových cen, za fyziku a za chemii, objevitelka prvku radium v jáchymovském smolinci.

Město Jáchymov

Nese jméno svatého Jáchyma, vzniklo na počátku 16. století jako středisko těžby stříbra. První písemná zmínka o obci pochází však již z roku 1300 v souvislosti s kolonizační činností kláštera premonstrátů v Teplé, kdy byly založeny osady Werlesgrun, Hanau a právě Conradsgrun s železným hamrem a nevýznanou těžbou stříbra.

Jáchymovský znak

Osada byla nazvána podle Conrada Wohlsburgského, správce Východofranské Marky sídlícího v Chebu.

Obrovský vzestup město zažilo právě v šestnáctém století, kdy Šlikové rozběhli těžbu stříbra a u dolů již bylo postaveno na 400 domků. V roce 1535 v Jáchymově stálo kolem 1 200 domů a žilo neuvěřitelných 18 000 obyvatel.

Jáchymovský tolar

Tento je z roku 1525 a zobrazuje patrona města sv. Jáchyma. Jméno „Thaler“ odkazuje na název města Joachymsthal a odvozuje se od něj název měny „dollar„.

Thal=údolí tedy Thaler= „údolňák“

Jáchymovský tolar

Jáchymov je rájem pro mineralogy

reichenbachit

Na obrázku je minerál reichenbachit ze sbírek muzea Karlovy Vary

Přírodní stříbro z Jáchymova

Přírosní stříbro z jáchymova

Historie města Jáchymov